Никотинов спрей за уста

Никотинов спрей за уста

Първият никотинов шпрей за уста се продава в Швеция

Първият никотинов шпрей за уста се продава в Швеция. С един до четири атиска се определя необходимата доза. Тя зависи от пристрастеността на човека към тютюнопушенето. Никотинът достига бързо до мозъка- само за няколко секунди.