Теломераза

Теломераза

Ензим на безсмъртието. Един „съвременен поглед” към вечната младост.

Ензим на безсмъртието. Един „съвременен поглед” към вечната младост. Американски учени/ получили Нобелова награда/  са изследвали  клетки и ензими, отговорни за съхраняване на генната информация, предотвратяване на стареенето, предпазване от развитието на рак. Откритият ензим Теломераза се намира само в определени видове клетки. Той осигурява възможността на клетките да се делят до безкрайност, без да се уврежда или променя генетичната информация. Ако ензимът не функционира, клетките започват процесите на стареене и умиране.  Установява се, че причина за стареенето не е само дефектната Теломераза, но и намесата на много характерни зе човека механизми.
Според учените  трябва да сме внимателни  към прибързаните изводи, касаещи борбата срещу старостта. Според тях само стволовите клетки имат способността да образуват Теломераза. А пък здравите клетки имат необходимия ген за това, но не отделят ензима. Областите рак и коригиране на увредена  ДНК  при различни генетични болести, където Теломеразата може да се прилага, са важни области за разработване. Те могат да имат приложение за откриване на лекарства против стареенето, наследствените заболявания. В областта на онкологията Теломеразата е ранен индикатор за откриване на мутирали клетки- това е важно и за откриване на медикаменти. И още, че ензимът може да стане онова за изработване на препарати срещу уврежданията, които ултравиолетовите лъчи причиняват на ниво клетка- една актуална тема за съвременните хора.